среда в PONS речника

Преводи за среда в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сред|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

бѝзнес сред|а̀ <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за среда в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

среда Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文