адаптация в PONS речника

Преводи за адаптация в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

адапта̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за адаптация в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

адаптация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文