shot в PONS речника

Преводи за shot в Английски»bg речника

shot pt, pt of shoot

Вижте също: shoot

shot Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a shot in the dark inf

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文