голф в PONS речника

Преводи за голф в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за голф в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

голф Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文