business в PONS речника

Преводи за business в Английски»bg речника

1. business no pl (trade, commerce):

2. business <-es> (sector):

3. business <-es> (firm):

4. business FIN:

5. business no pl (matter):

Phrases:

business Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文