представям в PONS речника

Преводи за представям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.предста̀вям1 нсв, предста̀вя св VERB прх

3. представям (запознавам):

II.предста̀вям1 нсв, предста̀вя св VERB рефл представям се

Вижте също: представля̀вам

представля̀вам нсв VERB нпрх и ЮР

Преводи за представям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

представям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文