разглеждане в PONS речника

Преводи за разглеждане в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

разглѐждан|е <-ия> СЪЩ ср

2. разглеждане:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за разглеждане в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разглеждане Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文