pending в PONS речника

Преводи за pending в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. pending LAW:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pending в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

pending Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文