отлагам в PONS речника

Преводи за отлагам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

отла̀гам нсв, отло̀жа св VERB прх

отла̀гам се нсв, отло̀жа се св VERB нпрх

Преводи за отлагам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отлагам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文