заявление в PONS речника

Преводи за заявление в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

заявлѐни|е <-я> СЪЩ ср

1. заявление (документ):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за заявление в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

заявление Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文