кредитор в PONS речника

Преводи за кредитор в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

кредѝтор <-ът, -и> СЪЩ м, кредѝторк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за кредитор в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

кредитор Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文