маса в PONS речника

Преводи за маса в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ма̀с|а1 <-ата, -и> СЪЩ ж

I.ма̀с|а2 <-ата, -и> СЪЩ ж

2. маса ЮР, ФИН (пари, състояние):

II.ма̀с|а2 <-ата, -и> СЪЩ м обикн мн

мас <маста̀> СЪЩ ж без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за маса в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

маса Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文