солидарен в PONS речника

Преводи за солидарен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

солидарен -но <-ни> ПРИЛ и ЮР, ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за солидарен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

солидарен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文