банков в PONS речника

Преводи за банков в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

банков <-и> ПРИЛ ФИН:

Преводи за банков в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

банков Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文