partnership в PONS речника

Преводи за partnership в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. partnership ECON (condition of being partner, association):

2. partnership LAW (firm owned by partners):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за partnership в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

partnership Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文