acceptance в PONS речника

Преводи за acceptance в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. acceptance no pl a. LAW (accepting):

2. acceptance FIN (consent to receive travellerˈs cheque etc):

Преводи за acceptance в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

acceptance Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文