кредитори в PONS речника

Преводи за кредитори в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

кредѝтор <-ът, -и> СЪЩ м, кредѝторк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за кредитори в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

кредитори Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文