corporate в PONS речника

Преводи за corporate в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. corporate of corporation:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за corporate в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

corporate Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文