дружество в PONS речника

Преводи за дружество в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

дру̀жеств|о <-а> СЪЩ ср ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дружество в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

дружество Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文