основен в PONS речника

Преводи за основен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

осно̀в|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. основен (главен, най-съществен):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за основен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

основен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文