заявяване в PONS речника

Преводи за заявяване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

заявя̀ване СЪЩ ср без мн ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за заявяване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

заявяване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文