petition в PONS речника

Преводи за petition в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. petition (signed document demanding action):

2. petition (written request):

Преводи за petition в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

petition Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文