присъда в PONS речника

Преводи за присъда в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

присъ̀д|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. присъда (решение на съд):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за присъда в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

присъда Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文