граница в PONS речника

Преводи за граница в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гра̀ниц|а <-ата, -и> СЪЩ ж

2. граница и прен (предел):

Преводи за граница в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

граница Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文