издръжка в PONS речника

Преводи за издръжка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

издръ̀жка <-та> СЪЩ ж без мн

1. издръжка:

2. издръжка (сума):

Преводи за издръжка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

издръжка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文