плащам в PONS речника

Преводи за плащам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пла̀щам нсв, платя̀ св VERB прх

1. плащам (давам пари):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за плащам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

плащам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文