I'll в PONS речника

Преводи за I'll в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: will2, will1

2. will LAW:

3. will (wish, agree):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за I'll в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

I'll Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文