wait в PONS речника

Преводи за wait в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за wait в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

wait Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to wait at table(s) Aus, Brit form, to wait (on) table(s) Am

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文