тръгвам в PONS речника

Преводи за тръгвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.тръ̀гвам нсв, тръ̀гна св VERB нпрх

1. тръгвам (потеглям, поемам):

II.тръ̀гвам нсв, тръ̀гна св VERB безл (провървява ми)

III.тръ̀гвам нсв, тръ̀гна св VERB рефл тръгвам си

Вижте също: с2

2. с (начин на действие):

  с

  Phrases:

  Индивидуални преводни двойки

  Преводи за тръгвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  тръгвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Let's go! — OK!

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文