крак в PONS речника

Преводи за крак в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

крак <кракъ̀т, крака̀, бр: кра̀ка> СЪЩ м

1. крак (на човек или животно):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за крак в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

крак Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文