самолет в PONS речника

Преводи за самолет в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

самолѐт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за самолет в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

самолет Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文