обвивка в PONS речника

Преводи за обвивка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

обвѝвк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обвивка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обвивка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文