самоличност в PONS речника

Преводи за самоличност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

самолѝчност <-та̀> СЪЩ ж без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за самоличност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

самоличност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文