товар в PONS речника

Преводи за товар в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

това̀р <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. товар и ТЪРГ (стока, багаж):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за товар в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

товар Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文