влак в PONS речника

Преводи за влак в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

влак <вла̀кът, вла̀кове, бр: вла̀ка> СЪЩ м

Преводи за влак в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

влак Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文