експедирам в PONS речника

Преводи за експедирам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

експедѝрам (н)св VERB прх

1. експедирам:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за експедирам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

експедирам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文