ходят в PONS речника

Преводи за ходят в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ход <хо̀дът, хо̀дове, бр: хо̀да> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ходят в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

ходят Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文