they в PONS речника

Преводи за they в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. they (3rd person pl):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за they в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

they Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文