крака в PONS речника

Преводи за крака в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

крак <кракъ̀т, крака̀, бр: кра̀ка> СЪЩ м

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за крака в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

крака Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文