около в PONS речника

Преводи за около в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за около в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
c.

около Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文