ways в PONS речника

Преводи за ways в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. way (route, path):

to lead the way a. fig
by the way fig
to give way AUTO

2. way (facing direction):

5. way (distance):

to have a way to go a. fig

6. way (manner):

Phrases:

Преводи за ways в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ways Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文