атака в PONS речника

Преводи за атака в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ата̀к|а <-ата, -и> СЪЩ ж и прен

Индивидуални преводни двойки

Преводи за атака в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

атака Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文