хвърлям в PONS речника

Преводи за хвърлям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.хвъ̀рлям нсв, хвъ̀рля св VERB прх

1. хвърлям (мятам):

II.хвъ̀рлям нсв, хвъ̀рля св VERB рефл хвърлям се

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за хвърлям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

хвърлям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文