плоскост в PONS речника

Преводи за плоскост в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пло̀скост <-та̀, -и> СЪЩ ж (равна повърхност)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за плоскост в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

плоскост Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文