сода в PONS речника

Преводи за сода в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

со̀да <-та> СЪЩ ж без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сода в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

сода Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文