писмо в PONS речника

Преводи за писмо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. писмо АДМ, ЮР, ФИН (написан лист):

Преводи за писмо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

писмо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文