душата в PONS речника

Преводи за душата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

душ <ду̀шът, ду̀шове, бр: ду̀ша> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за душата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

душата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文