вода в PONS речника

Преводи за вода в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вод|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

1. вода (течност):

Phrases:

  вир вода разг
   вир вода разг

   Преводи за вода в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

   Индивидуални преводни двойки

   вода Примери от PONS речника (редакционно проверени)

   Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

   Искате ли да добавите дума, израз или превод?

   Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

   Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文