готово в PONS речника

Преводи за готово в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гото̀во INTERJ (съгласие)

гото̀в (-а) <-и> ПРИЛ

1. готов (приготвен, завършен):

2. готов (да направи нщ):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за готово в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

готово Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文