Преводи за ready-made в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. goods a. LAW, FIN, COM (freight):

Преводи за ready-made в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

конфѐкци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

облекл|о̀ <-а̀> СЪЩ ср

гото̀в (-а) <-и> ПРИЛ

2. готов (да направи нщ):

кор|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

сто̀к|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. стока ИКОН, ТЪРГ (за продажба):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文